Kampaania “Tahan Gruusiasse!” tingimused

Kampaania “Tahan Gruusiasse!” tingimused

 1. Kampaaniat korraldab ja viib läbi Kolhethi OÜ (edaspidi kampaania Korraldaja), Kuninga 36, Pärnu.
 2. Reisikorraldaja on Venderloo Reisid OÜ.
 3. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud kampaania Korraldaja poolt käesolevates tingimustes. Kõik kampaania Korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.
 4. Kampaania kestab ajavahemikus 01.03-20.08.2020
 5. Kampaanias ei või osaleda Korraldaja töötajad ega nende pereliikmed/sugulased.
 6. Kampaania auhinnaks on Venderloo Reisid OÜ poolt korraldatud reis Gruusiasse 04.10.-11.10.2020., väärtusega 790 eurot.
  Kampaanias osaleja on tutvunud reisiplaani ning reisitingimustega.
 7. Kampaanias saavad osaleda kõik inimesed, kes on käinud Korraldaja juures einestamas vahemikus 01.03.-20.08.2020 ja registreerinud vähemalt 50 eurose ostutseki Kampaania registreerimis lehel koos oluliste kontaktandmetega. 
 8. Topelt registreeringud (sama kviitungi numbriga) kustutatakse enne loosimist.
 9. Loosis osaleja peab säilitama kviitungi kuni võidu kättesaamiseni.
 10. Loosimine viiakse läbi 21.08.2020.
 11. Loosimise aluseks on elektrooniliselt registreeritud osalejad, kes on vähemalt 50 eurose kviitungi numbri sisestanud kampaania registreerimisvormi vahendusel.
 12. Auhinda ei vahetata ümber rahaks ega asendata mõne muu esemega.
 13. Auhinna võitja nimi avalikustatakse Korraldaja Facebooki lehel 22.08.2020.
 14. Kampaania korraldaja võtab võitjaga ühendust ning väljastab auhinna võitjale ajavahemikul 22.08.-31.08.2020..
  Auhinna üleandmine toimub Korraldaja ruumides. Kui auhinna üleandmine ei ole võitjast olenevatel põhjustel võimalik hiljemalt 01.09.2020 loetakse, et väljakuulutatud võitja on auhinnast loobunud.
 15. Kampaania korraldajal on õigus kampaania ühepoolselt lõpetada juhul kui ilmnevad kampaaniareeglite olulised rikkumised või kuritarvitamised. Samuti on kampaania korraldajal õigus kampaania ühepoolselt lõpetada vääramatu jõu tõttu. Kampaania korraldaja teavitab sellest kampaania korraldaja Facebooki lehel ja kampaania kodulehel.
 16. Kampaanias osalemisega loetakse, et kampaanias osaleja nõustub enda isikuandmete töötlemisega kampaania raames. Isikuandmete töötlemisel lähtub kampaania korraldaja Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatust.
 17. Kampaania võitja lepib reisi täpse korralduse ja tehnilise poole kokku reisikorraldajaga.
 18. Vajalike reisidokumentide olemasolu eest vastutab auhinna kasutaja.
 19. Piisava kattega reisikindlustuse, sh reisitõrkekindlustuse sõlmimise kohustus lasub reisijal.
 20. Auhinna võitja peab reisi toimumise ajaks olema vähemalt 18aastane.
 21. Võitja peab soovitud reisija nime teada andma hiljemalt 01.09.2020 e-posti aadressile restoran@kolhethi.ee.
 22. Kõigis käesolevates tingimustes mittereguleeritud küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatust.
 23. Auhinna väljastamisega kaasnevad riiklikud maksud tasub kampaania korraldaja.
 24. Lisainfo saamiseks palume pöörduda Gruusia restoran Kolhethi poole e-posti teel aadressil restoran@kolhethi.ee või telefonil 56 296 555
 25. Kõik kampaaniaga seotud pretensioonid ja kaebused tuleb esitada kirjalikult Korraldajale e-posti aadressil restoran@kolhethi.ee. Korraldaja lahendab saabunud pretensioonid ja kaebused seitsme tööpäeva jooksul